EN

פרויקטים מרכזיים

 

חומרים מרוכבים
חומרים מרוכבים
 • תכן פיתוח וייצור פלטפורמות כלי טיס לא מאוישים
 • תכנון וייצור תבניות ומכלולים לכלי טיס לא מאויישים
 • ייצור ושיפוץ של חלקי מסוקים ופנלים
 • תכן ובניית אבי טיפוס
 • ייצור ראדומים

 

 

 

 

אינטגריציה והרכבות
 • אינטגרציה והרכבות לכלי טייס בלתי מאוישים.
 • הרכבות ושיפוץ של קרונות בקרה
 • הרכבות ושיפוץ של משגרים ומכלולי שיגור
 • ייצור ושיפוץ מכלולים תעופתיים ותעשייתים.

 

אינטגריציה והרכבות

 

 

צבע איטום וגימור
צבע איטום וגימור
 • מיצבי גובה של מסוק בלק-הוק ( UH-60 ) עבור חברת סיקורסקי
 • מכלולי מטוסי מנהלים
 • מטוסי נוסעים ומטוסי קרב
 • ספינות סיור וקרב.
 • מטוסים ומכלולים של כטב"מים.
 • ראדומים.
 • אנטנות לשימושים צבאיים כדוגמת – "כיפת ברזל".
 • כלי רכב משוריינים.
 • מיגונים לטנקים.
 • קרונות בקרה למערכות נ"מ וזבילים לטילים.
 • ציוד קרקע למערכות תעופה.
 • מכלולים צבאיים שונים.

 

 

 

צרו איתנו קשר

הפעל נגישות

Slogan design